Klubnyheder

Ny bestyrelse i Team Ramsø

20. april 2021, 13.30

På den udskudte generalforsamling i Team Ramsø blev Benn Nowicki valgt ind i bestyrelsen og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med følgende poster og ansvarsområder:

  • René Jørgensen              Formand og materialeansvarlig
  • Mona Mortensen           Næstformand og turneringsansvarlig
  • Henrik Jørgensen           Frivillighedskoordinator
  • Benn Nowicki                 Frivillighedskoordinator
  • Thomas Bang van Dijk   Kasserer


Bestyrelsen i Team Ramsø har desuden to nye suppleanter, som er Carsten Dollerup og Søren Roslef.


Bestyrelsen takker for det gode samarbejde gennem de seneste par år med det afgående bestyrelsesmedlem og suppleant.